بعد از ثبت نام ممکن است ایمیلی مبنی بر تنظیم رمز دریافت نمایید در صورتی که می خواهید رمزی قوی تر داشته باشید از این ایمیل استفاده نمایید در غیر صورت ان را نادیده بگیرید.